Heildarumsvif sjávarklasans á Íslandi vaxa annað árið í röð og mælast nú 28,4% af landsframleiðslu samkvæmt nýrri rannsókn Íslenska sjávarklasans. Niðurstöður rannsóknarinnar má lesa í skýrslu sem birt er í dag þar sem greint er frá efnahagslegum umsvifum og afkomu sjávarklasans á Íslandi 2012.

Í skýrslunni kemur fram að vöxtur sjávarklasans er nú öðrum þræði drifin áfram af grósku og auknum umsvifum í fullvinnslu aukaafurða og í tæknigeira sjávarklasans. Heildarvelta fyrirtækja í fullvinnslu aukaafurða og líftækni tengdri sjávarútvegi var 22 ma. kr. á síðasta ári og jókst um 17% frá árinu 2011. Velta tæknifyrirtækja sjávarklasans var 66 ma. kr. á síðasta ári og jókst um 13% frá fyrra ári.

Skýrsluna í heild má nálgast á vef Sjávarklasans, undir útgáfa.

Helstu niðurstöður:

» Umfang sjávarklasans í hagkerfinu vex annað árið í röð, en framlag sjávarklasans til landsframleiðslu var 28,4% árið 2012, 27,7% árið 2011 og 25,6% árið 2010.

» Sjávarklasinn í heild stendur líklega undir um 25-35 þúsund störfum eða 15-20% vinnuafls.

» Velta tæknifyrirtækja sjávarklasans var 66 milljarðar árið 2012 og jókst um 13% milli ára. Tæknigeiri sjávarklasans er því í mikilli sókn.

» Áhersla á fullvinnslu og bætta nýtingu aukaafurða sem falla til við hefðbundna vinnslu eykst innan sjávarklasans enda felast gríðarleg tækifæri til verðmætasköpunar á því sviði. Heildarvelta helstu fyrirtækja sem falla undir fullvinnslu og líftækni var 22 milljarðar árið 2012 og jókst um 17% frá árinu áður.

» Sjávarútvegurinn er grunnatvinnuvegur á Íslandi og stendur undir fjölbreyttri atvinnustarfsemi, meðal annars á sviði flutninga og vörustjórnunar. Ætla má að heildarvelta í flutningum og tengdri starfsemi með sjávarafurðir hafi verið í kringum 17 milljarðar króna á árinu 2012.

» Framleiðsla eldisfisks jókst um 57% milli ára en fiskeldi er ennþá lítil grein á Íslandi. Jákvæðar fréttir berast nú af mörgum fjárfestingaráformum og leyfisumsóknum til fiskeldis sem bæði gætu skapað mikil verðmæti og spilað stórt hlutverk í atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni. Tekjur greinarinnar á síðasta ári voru á bilinu 6-9 milljarðar króna.

» Heildaraflaverðmæti upp úr sjó voru 160 milljarðar króna árinu 2012. Aflaverðmæti hafa aukist myndarlega að raunvirði undanfarin ár.

»  Útflutningsverðmæti íslenskra sjávarafurða námu tæpum 269 milljörðum króna árið 2012 og hafa aldrei verið meiri. Lágt raungengi krónunnar og hækkandi verð á mörkuðum leggjast hér á eitt, auk bættrar aflanýtingar og vaxandi getu íslenskra fyrirtækja til að bjóða verðmæta vöru árið um kring.The economic impact of the ocean cluster in Iceland grows for the second year in a row and now amounts to 28.4% of GDP according to a new study by the Iceland Ocean Cluster. Furthermore, the study shows:

» In total the ocean cluster creates between 25 and 35 thousand jobs or 15-20% of Iceland’s workforce

» Ocean technology and advance marine processing are the two sectors that have grown the most in the past years.

» Turnover in ocean technology was 66 bn ISK in 2012 and grew by 13% since 2011

» Turnover in advanced marine processing (ocean-biotechnology and by-product processing) was 22 bn ISK in 2012 and grew by 17% since 2011.

For more information, please contact economists Haukur M. Gestsson (haukur[at]sjavarklasinn.is) or Bjarki Vigfusson (bjarki[at]sjavarklasinn.is).