Humarsalan og Skinney-Þinganes munu á næstunni kynna nýja vöru úr hágæða humarkjöti, eins konar humarhakk, sem fengið er úr humarklóm. Kjötið hentar því vel í humarbollur, humarborgara og aðrar sambærilegar kræsingar. Um 10-15% af þyngd hvers humars er kjöt inni í klóm hans. Það hefur löngum verið kostnaðarsamt vandamál í humarvinnslu að losa sig við klær af slitnum humri, en hingað til hefur gengið erfiðlega að vinna kjötið í klónum þannig að svari kostnaði. Klærnar hafa því verið urðaðar með tilheyrandi kostnaði eða mjöl unnið úr þeim, en fyrir það fæst alla jafna lágt verð. Nú hefur verið fundin lausn á þessum vandkvæðum og varan lítur nú dagsins ljós.

Ætla má að allt að 100 tonn af kjöti sem fast var í humarklóm hafi farið til spillis á síðasta ári hér á landi svo hér er um stórt tækifæri að ræða til að bæta nýtingu hráefnisins og búa til nýja hágæða vöru á sama tíma.

„Hér eins og svo víða annarsstaðar er íslenskur sjávarútvegur í samstarfi við rannsóknarstofnanir á borð við Matís að ná forystu á heimsvísu í því að auka verðmæti sjávarafurða og nýta þær betur,“ segir Þór Sigfússon framkvæmdastjóri Íslenska sjávarklasans að þessu tilefni.

logo_humarsalan