Samkvæmt nýlegri athugun Íslenska sjávarklasans nemur framlag sjávarútvegs og tengdra greina í sjávarklasanum, í formi beins og óbeins framlags, eftirspurnaráhrifa og sjálfstæðs útflutnings stoðgreina um 27,1% af vergri landsframleiðslu árið 2011. Í sambærilegri athugun sem Íslenski sjávarklasinn gerði í fyrra var þetta hlutfall áætlað um 26% árið 2010.

Þessu eru gerð skil í nýútkominni skýrslu Íslenska sjávarklasans sem ber titilinn Efnahagsleg umsvif og afkoma sjávarklasans á Íslandi 2011. Helstu niðurstöður eru þær að árið 2011 var gott þegar á heildina er litið fyrir fyrirtæki í klasanum. Einna mestur vöxtur hefur orðið í tæknifyrirtækjum í sjávarklasanum. Áætlað er að velta þessara fyrirtækja hafi aukist um 15% á árinu 2011 í samanburði við árið 2010. Þá eru ýmis merki um að vöxtur í iðnaði tengdum fullvinnslu afurða og líftækni hafi orðið um 10-15% en gera má ráð fyrir að sá vöxtur verði meiri á komandi misserum miðað við þær áætlanir sem ýmis fyrirtæki á þessu sviði hafa uppi.

Aukin velta í sjávarútvegi hafði jákvæð áhrif á nær allar aðrar tengdar greinar hvort sem er í verslun, flutningum, þjónustu eða iðnaði.

Blikur eru þó á lofti í greininni um komandi ár. Í fyrsta lagi er nokkur óvissa í alþjóðlegu efnahagslífi. Sú óvissa getur haft áhrif á allar þær greinar sjávarklasans sem stunda útflutning. Í öðru lagi er óvíst hvaða áhrif stórauknar aflaheimildir í þorskveiðum í Barentshafi og víðar munu hafa á fiskmarkaði. Mikilvægt er að grípa strax til aðgerða með því að auka markaðstarf erlendis. Í þriðja og síðasta lagi er með aukinni skattheimtu og fyrirhuguðum breytingum á lögum sköpuð óvissa í greininni sem dregur úr fjárfestingum og nýsköpun.

Skýrsluna sem er eftir hagfræðingana Þór Sigfússon og Hauk Má Gestsson má lesa í heild sinni hér.According to a new report published by the IOC, the total contribution of the ocean cluster to GDP rose from 26% in 2010 to 27.1% in 2011. The report, titled The Economic Importance and Performance of the Ocean Cluster in 2011, discusses that overall 2011 was a lucrative year for the ocean cluster. The technology sector has realized an estimated 15% growth and other sectors have done well. Increased turnover in fisheries had a positive impact on nearly all related sectors such as logistics, service and industry. A full report in English will be available online next month. Until then, the report is available here in Icelandic.