Landgrunn og sjóefni

Landgrunn og sjóefni

Í þessum kafla verður fjallað um starfsemi fyrirtækja og stofnana sem vinna vörur úr plöntum og efnum öðrum en þeim sem koma úr sjávardýrum og finnast í hafinu á hafsbotni og undir honum. Olíuvinnsla er sá hluti þessarar starfsemi sem hefur verið fyrirferðamestur í...
Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta

Undir haftengda ferðaþjónusta í Sjávarklasanum falla fyrirtæki sem bjóða upp á afþreyingu tengda hafinu eða gera út báta vegna skoðunarferða við strendur landsins. Einnig helstu söfn sem gera hafinu og haftengdri starfsemi skil. Einn stærsti angi alþjóðlegrar...
Rannsóknir, menntun og þjálfun

Rannsóknir, menntun og þjálfun

Í þessum kafla er fjallað um helstu stofnanir er sinna menntun og þjálfun fyrir þær atvinnugreinar er falla undir sjávarklasann og þær stofnanir og fyrirtæki er sinna rannsóknum öðrum en þeim er fallið geta undir reglubundið eftirlit og vöktun. Einnig er aðeins...
Lífvirk efni

Lífvirk efni

Í þessum kafla verður fjallað um fyrirtæki og stofnanir sem þróa og selja vörur úr lífverum í hafinu og nýta til þess aðferðir líftækninnar. Oftast er um að ræða nýtingu á lífvirkum efnum. Þessi efni geta til dæmis verið andoxunarefni, litarefni, ilmefni og bragðsterk...
Fiskeldi

Fiskeldi

Í þessum kafla beinum við sjónum okkar að þeim aðilum sem vinna að eldi á fiski og skeldýrum á landi og í sjó. Einnig falla hér undir helstu þjónustuaðilar sem tengjast þessum geira og vinna t.d. að sérhæfðu eftirliti og kynbótum. Eldi á fiski og skeldýrum er sá angi...